Caprese

Fresh mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil, olive oil & balsamic vinegar, mixed greens